Công Ty TNHH Giải Trí & Sự Kiện RI (RI Events)
Công Ty TNHH Giải Trí & Sự Kiện RI (RI Events)
Công ty tổ chức sự kiện RI (RI EVENTS) là một trong những công ty tổ chức sự kiện hiếm hoi trên thị trường lấy giá trị nghệ thuật làm nền tảng và định hướng cho tất cả các dịch vụ của mình. Kỹ năng nghệ thuật hóa những thông điệp và câu chuyện của bạn vào trong những sự kiện một cách tinh tế và sáng tạo vượt trội.

Link Website:

http://www.rievents.vn

Email:

Address:

Tel:

Fax:

CLIENTS

Đang cập nhật

PORTFOLIO

Đang cập nhật

BÌNH LUẬN & ĐÁNH GIÁ