Max communication
Max communication
Brand Consultancy, Event Marketing

Nguyen Manh Tuong:

Managing Director

Link Website:

Email:

phuong-dl@maxcom.com.vn

Address:

4/F Giay Viet Plaza180-182 Đường Lý Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel:

84835260762

Fax:

84835260763

CLIENTS

Đang cập nhật

PORTFOLIO

Đang cập nhật

BÌNH LUẬN & ĐÁNH GIÁ