Ringier Vietnam
Ringier Vietnam
Ringier là công ty truyền thông lớn nhất tại Thụy Sỹ hoạt động trên toàn cầu, xuất bản hơn 120 tờ báo và tạp chí. Đồng thời, công ty vận hành một số xưởng in, đài radio & đài truyền hình, và hơn 80 trang web và ứng dụng điện thoại di động với sự đóng góp của gần 8,000 nhân viên hoạt động trên khắp các quốc gia. Tự hào với lịch sử 180 năm, Ringier điển hình cho tinh thần tiên phong và cá tính cũng như độc lập tự do ngôn luận và sự đa dạng của thông tin. Biểu tượng của công ty là sự xuất sắc trong sản phẩm, chất lượng báo chí và nền gỉai trí nổi bật. Được thành lập tại Thụy Sỹ vào năm 1833, Ringier đã được truyền qua năm thế hệ.

President of Ringier Vietnam:

Sen Hoa

General Manager, Ringier Vietnam:

Collin Crowell

Link Website:

http://www.ringier.com/vn

Email:

info@ringier.vn

Address:

Lầu 3, Tòa nhà Copac12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:

84839405071

Fax:

84839405071

CLIENTS

Đang cập nhật

PORTFOLIO

Đang cập nhật

BÌNH LUẬN & ĐÁNH GIÁ