Ureka Media
Ureka Media
Được thành lập năm 2011, hiện tại có văn phòng tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Kuala Lumpur Hơn cả việc là nhà cung cấp nền tảng truyền thông trực tuyến, chúng tôi cung cấp giải pháp truyền thông trực tuyến nhắm chọn theo hành vi người tiêu dùng (data-driven) cho khách hàng và đối tác để khám phá các phương thức hiệu quả nhất của truyền thông trực tuyến

Link Website:

http://urekamedia.com/

Email:

info@urekamedia.com

Address:

143 Ly Chinh Thang, Quận 7

Tel:

1900 588 8888

Fax:

CLIENTS

Đang cập nhật

PORTFOLIO

Đang cập nhật

BÌNH LUẬN & ĐÁNH GIÁ