YouNet Digital
YouNet Digital
Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp Social Toàn Diện, cùng với sản phẩm và dịch vụ của mình, YouNet đã và đang mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thế Giới các giá trị tăng trưởng tích cực nhờ tăng hiệu suất làm việc, cộng tác và truyền thông, giảm chi phí nội bộ, thấu hiểu thị trường và khách hàng, củng cố và phát triển thương hiệu, tăng hiệu quả kinh doanh. YouNet tự hào khẳng định vị thế là công ty hàng đầu về Social tại thị trường trong và ngoài nước với những bước phát triển: Từ 2010, YouNet là công ty lớn nhất thế giới về tư vấn, phát triển MXH trên nền tảng phổ biến SocialEngine, phpFox, Oxwall. Từ 2013, YouNet là công ty có platform tốt nhất về Social Media phục vụ tiếp thị, theo dõi thương hiệu và nghiên cứu người dùng tại Việt Nam. Từ 2014, YouNet là công ty tiên phong về tư vấn, triển khai giải pháp Social Intranet cho thị trường Việt Nam. Qua 6 năm thành lập & phát triển, đồng hành cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhận thức được tác động to lớn của Social đối với mỗi doanh nghiệp và với nền kinh tế, YouNet khẳng định những giá trị chúng tôi đã, đang và sẽ đem lại cho thị trường bao gồm: Sứ mệnh: Đem lại giá trị tăng trưởng cho doanh nghiệp qua các giải pháp, dịch vụ Social. Tầm nhìn: Trở thành công ty hàng đầu thế giới về giải pháp Social toàn diện cho doanh nghiệp.

Link Website:

Email:

info@younetco.com

Address:

2nd floor, Lu Gia Plaza, 70 Lu Gia St., Dist. 11, HCM City

Tel:

84862646488

Fax:

CLIENTS

Đang cập nhật

PORTFOLIO

Đang cập nhật

BÌNH LUẬN & ĐÁNH GIÁ