Bạn đang ở mức độ “Xinh đẹp” hay chỉ ở mức độ “Trung bình”?

Viết bởi admin vào ngày 08/04/2015
Dove tạo cơ hội để mọi người tự đánh giá bản thân mình.

Trong một cuộc khảo sát mới nhất gần đây của Dove để hiểu được người phụ nữ nhận thức như thế nào về bản thân mình, Dove đã dán 2 biển chỉ dẫn ở 2 cửa ra vào gần nhau ở 5 thành phố lớn: San Francisco, Sao Paulo, Shanghai, London và Delhi- với 2 chữ "Xinh đẹp” và "Trung bình” và ghi hình lại điều mà những người phụ nữ ấy làm khi gặp phải 2 biển chỉ dẫn trên. Cũng giống như phần lớn những phát hiện trước đây của Dove, kết quả được thấy rõ là phần lớn phụ nữ chọn bước qua cánh cửa "Trung bình”, và chỉ 1 số ít chọn cho mình cánh cửa "Xinh đẹp” và họ chỉ chọn khi đi cùng với bạn bè hoặc người thân yêu- người mà họ cho rằng xứng đáng với cánh cửa "Xinh đẹp” đó.Dove tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ của mình nhằm nhắc nhở những người phụ nữ rằng: phải quan tâm bản thân mình hơn, như trong 1 bộ phim gần đây của Pháp đã phát hiện ra một sự thật phũ phàng là người phụ nữ thường nghĩ tiêu cực về bản thân mình.


Nguồn: http://creativity-online.com

Từ khoá:

Dove,

viral clip,

VIẾT BÌNH LUẬN

Quảng cáo bởi DIGITALK

Chuyên Gia
Cơ Hội Nghề Nghiệp
Creative