Bạn đang ở mức độ “Xinh đẹp” hay chỉ ở mức độ “Trung bình”?

B

Trong một cuộc khảo sát mới
nhất gần đây của Dove để hiểu được người phụ nữ nhận thức như thế nào về bản thân
mình, Dove đã dán 2 biển chỉ dẫn ở 2 cửa ra vào gần nhau ở 5 thành phố lớn: San
Francisco, Sao Paulo, Shanghai, London và Delhi- với 2 chữ “Xinh đẹp” và “Trung
bình” và ghi hình lại điều mà những người phụ nữ ấy làm khi gặp phải 2 biển chỉ
dẫn trên. Cũng giống như phần lớn những phát hiện trước đây của Dove, kết quả
được thấy rõ là phần lớn phụ nữ chọn bước qua cánh cửa “Trung bình”, và chỉ 1
số ít chọn cho mình cánh cửa “Xinh đẹp” và họ chỉ chọn khi đi cùng với bạn bè
hoặc người thân yêu- người mà họ cho rằng xứng đáng với cánh cửa “Xinh đẹp” đó.


Dove tiếp tục truyền tải thông
điệp mạnh mẽ của mình nhằm nhắc nhở những người phụ nữ rằng: phải quan tâm bản
thân mình hơn, như trong 1 bộ phim gần đây của Pháp đã phát hiện ra một sự thật
phũ phàng là người phụ nữ thường nghĩ tiêu cực về bản thân mình.


Nguồn: http://creativity-online.com

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.