Chiếc áo chỉ 2 euro. Bạn mua chứ?

C
Bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ mua một chiếc áo ở máy tự động với chỉ 2 euros? Mọi người trên đường đổ xô đến để dành được cơ hội hiếm có này. Nhưng khi họ định mua, một thông điệp đã hiện ra và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy. Chúng ta thường bỏ quên Thế Giới ngoài kia với bối cảnh chung của xã hội khi chúng ta quá dễ dàng mua sắm mỗi ngày. Thiếu hiểu biết chính là căn bệnh lớn nhất mà toàn nhân loại gặp phải. Chỉ với một số thông tin nhỏ và một sự thật, chúng ta có thể hành động để thay đổi điều đó. Hãy nghĩ về lần mua sắm tiếp theo và về cách một sản phẩm được tạo ra trước khi về với giỏ của bạn.


Nguồn: diply.com
Dịch: Bông Bùi

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.