Tagđầu tư

ĐẦU TƯ VỐN CỔ PHẦN Ở CÔNG TY CHƯA NIÊM YẾT

Đ

Bài của Mekong Capital hay mà dài quá. Biên tập mấy chỗ hay nhất. Tìm ra được sự khám phá của bản thân Pizza 4P’s là chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất Việt Nam, với hệ thống 19 nhà hàng. Họ đông khách đến nỗi, mỗi ngày, họ phải từ chối gần 1.000 khách. Một trong những giá trị cốt lõi của Pizza 4P’s là Omotenashi, nghĩa là “phục vụ khách hàng với lòng hiếu khách vô điều kiện”. Mục tiêu của họ là mang...

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.