Xây dựng chiến lược dữ liệu – Bài 1: Chuẩn bị hành trang

X

Gần đây, chắc mọi người đã nghe nhiều về khái niệm “Data First”, “Data is New Oil”, rồi “Data is King”, thậm chí “Data is God”. Tóm lại dữ liệu là rất quan trọng, nhưng làm sao để biến dữ liệu thành Vua, thành Thánh thì đại đa số vẫn rất mập mờ. Tại sao như vậy?

Khác với các xu hướng công nghệ chỉ mua về bấm nút là bắt đầu dùng được, dữ liệu là một món DIY – Do It yourself- thuộc hàng xương xẩu bậc nhất.

Mỗi công ty đều có hiện trạng và độ trưởng thành trong chiến lược dữ liệu khác nhau. Ta tạm chia thành 5 cấp độ: cấp 1 là thấp nhất, đại khái là chỉ toàn Excel và dữ liệu khách hàng được quản lý theo kiểu thân ai nấy lo. Cấp 5 là cao nhất, dữ liệu được tập trung, tổ chức, quản lý bài bản, giải quyết được mọi bài toán về nghiệp vụ và kinh doanh, nói chung là tốt không thể nào tốt hơn.

Về mặt kỹ thuật và công nghệ, chúng ta hãy điểm lại một số khái niệm sau:

1. Lưu trữ và xử lý:

– CRM, DMP, CDM, MDM, CDP

– Datalake, Data pool, Datawarehouse

2. Giao tiếp:

API, FBL, Web services, adapter, connector, SDK, Active directory, Mapping profile…

3. Dữ liệu khách hàng gồm có:

Dữ liệu định danh và chưa định danh, dữ liệu tĩnh (tên tuổi địa chỉ giới tính – demographic) và dữ liệu động phát sinh từ tương tác (hành vi số – digital behaviour hay từ giao dịch – transactional)

4. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực thi:

Tầm nhìn của lãnh đạo, mô hình kinh doanh, yêu cầu nghiệp vụ, con người, ngân sách, thời gian, đối thủ và thị trường.Thuật ngữ nào chưa hiểu thì tự tìm hiểu hoặc đọc thêm bài trong album này của tôi.

Chuẩn bị đầy đủ hành trang, qua bài sau chúng ta sẽ đi vào phần xây dựng kiến trúc, áp dụng công nghệ và kỹ thuật cụ thể cho từng cấp độ.

Xây dựng chiến lược dữ liệu

Bài viết anh Tuan Le đăng trong Group Digital Innovation Platform

Đọc thêm:

Bài 2: Từng bước nâng tầm dữ liệu – Phần 1

Bài 3: Từng bước nâng tầm dữ liệu – Phần 2

Add comment

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.